Biologische
Voorjaarsbloemen

De bollen van voorjaarsbloemen worden in de herfst geplant en bloeien in het voorjaar.

Voorjaarsbloemenbekijk ze hier.
Ontdek ze nu.

Biologische
Zomerbloemen

De bollen van zomerbloemen worden in het voorjaar geplant en bloeien in de zomer.

Zomerbloemenbekijk ze hier.
Ontdek ze nu.

Image

Huiberts Biologische Bloembollen

In februari 2013 zijn wij in ons bedrijf begonnen met een meer duurzame bloembollenteelt.

Het was ons in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden. Ziektes bleven steeds weer de kop opsteken. Het werd tijd voor een andere kijk op de bollenteelt.

Het begon met een cursus bodembiologie. Hierdoor werd ons duidelijk dat er een betere weg is naar gezonde kwaliteitsproducten. Met de natuur samenwerken in plaats van de natuur bestrijden.

Van duurzaam hebben wij de stap gemaakt naar de biologische teelt. We zijn gecertificeerd door SKAL en telen nu biologische bloembollen.

John en Johanna Huiberts .

Skalnummer 102146


Bodembiologie en niet-kerende grondbewerking

Een zeer belangrijk onderdeel in onze teelt van biologische bollen is de bodembiologie. Ons nieuwe uitgangspunt is dat de bodem waar onze bio bloembollen in groeien gezond moet zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk om niet te verstoren wat de natuur opbouwt.

De verschillende lagen van de bodem hebben ieder hun eigen bodemleven dat bestaat uit o.a. wormen en micro-organismen. Als het land geploegd wordt, worden de bodemlagen omgekeerd. Het nuttige bodemleven van de bovenlaag wordt onderop gewerkt en de bodembiologie van de benedenlaag komt naar boven. Ze worden allebei vernietigd doordat de lagen omgedraaid worden.

Om de lagen intact te houden moet niet-kerende grondbewerking toegepast worden, iets wat in de akkerbouw al langer in opkomst is. Als er geploegd wordt, zal dit heel ondiep moeten gebeuren om het bodemleven niet te verstoren. Een goede bodemstructuur ontstaat niet door grondbewerking, maar door de processen van de levende biomassa in de grond.


ImageGemengde groenbemester

Voor een gezond bodemleven is het belangrijk dat er planten groeien. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na de oogst van de biologische bollen, het land in te zaaien met een mengsel van groenbemesters, planten die de vruchtbaarheid van de bodem te goede komen.

Alle planten geven via hun wortels stoffen aan de bodem af. Deze stoffen dienen als voedsel voor het microleven in de grond, en zo ontstaat een samenwerking tussen goede schimmels en planten. Als deze mycorrhizaschimmels de kans krijgen zich te ontwikkelen, vormen zij netwerken die de plant ondersteunen en beschermen bij essentiële groeiprocessen.

Elke soort plantenwortel geeft weer andere stoffen af, elk met zijn eigen positieve eigenschappen. Biodiversiteit in een groenbemester is dus zeer voordelig voor de bodemvruchtbaarheid. Wij gebruiken een mengsel van 11 verschillende soorten.

Hierin zitten bijvoorbeeld graansoorten die zorgen voor een diepere beworteling, wat een goede bodemstructuur oplevert. Verder bevat het verschillende vlinderbloemigen die stikstof uit de lucht vastleggen en op een later tijdstip weer aan de bodem afgeven. In het mengsel zitten ook verschillende kruisbloemigen, die ongunstige aaltjes tegengaan.

Als het bodemleven vitaal is, is de weerstand in de bodem optimaal en neemt de ziektedruk af


Bloeiende akkerranden

Langs een groot deel van onze percelen hebben wij bloeiende akkerranden gezaaid. In de zomer, als onze bolbloemen niet meer bloeien, bloeit dit bloemenmengsel. Nectar en stuifmeel uit de bloemen zijn een belangrijke voedselbron voor bijen en andere insecten. Een genot voor mens en insect. De bloeiende akkerranden zijn de plek waar natuurlijk vijanden van bladluizen zich kunnen ontwikkelen.


Deze manier van werken scheelt 3 werkgangen met de trekker, hetgeen weer een grote besparing aan dieselolie geeft. Beter voor de bodem en het milieu.

Tijdens de gehele winterperiode geeft de groenbemester voedende en beschermende stoffen af aan de hele wortelzone, en deze geeft ze weer door aan de bloembollen. Zo hebben de bollen een goede start voor het komende groeiseizoen.


Onder-groenbemester-zode-planten

Na het rooien van onze biologische bollen wordt de niet-kerende-grondbewerking toegepast. Daarna wordt het groenbemester-mengsel gezaaid en de compost over het perceel verdeeld. Zodra de zaden beginnen te kiemen, wordt het biologische bladvoedingsmiddel gespoten om planten en bodem te versterken.

Enige tijd voordat de bloembollen worden geplant, wordt de groenbemester gemaaid. Hierdoor ontstaat een mooie gemengde-groenbemester-zode.

Wij planten onze bollen met een speciale plantmachine. Deze tilt de zode op, verspreidt de bollen eronder en legt de zode weer terug. De bio bollen zitten nu in de grond en de actief groeiende groenbemester kan doorgaan met zijn heilzame werking op de grond.

En bijkomend voordeel is dat de groenbemester een dekentje tegen de vorst vormt en het strodekken achterwege gelaten kan worden.

 


  • Placeholder

  • Placeholder


De natuur als onderdeel van ons bedrijf

Als het bodemleven onder de grond volop aanwezig is, geeft dat ook leven boven de grond. Doordat wij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, zijn in ons land ook veel spinnetjes, kevertjes en andere insecten. Die vormen weer samen met de wormen gezond voedsel voor vogels en hun jongen. Voor jonge veldleeuweriken en jonge patrijzen zijn deze diertjes van levensbelang. De vele veldleeuweriken die hun lied hoog boven onze velden zingen, laten zien dat het bij ons goed gaat met de natuur. Het is prachtig om een patrijzenpaartje met hun jongen te zien opvliegen bij een wandeling door ons land. Vele gele kwikstaarten hebben hun nesten op onze percelen.
Als wisselteelt hebben wij elk jaar weer een perceel 'wintervoedselakker' waar vele putters, kneuen, vinken en andere vogels foerageren. Een torenvalkpaartje en hun jongen houden op onze velden de muizenstand onder controle. Reden genoeg voor de Agrarische Natuurvereniging om John in 2018 te kiezen als Vogelvriendelijkste Agrariër.

Het kookboek
Eet smakelijke tulp

Eet Smakelijke Tulp


Huiberts bloembollen,
het bedrijf

Huiberts