De natuur als onderdeel van ons bedrijf

De natuur als onderdeel van ons bedrijf

Als het bodemleven onder de grond volop aanwezig is, geeft dat ook leven boven de grond. Doordat wij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, zijn in ons land ook veel spinnetjes, kevertjes en andere insecten. Die vormen weer samen met de wormen gezond voedsel voor vogels en hun jongen. Voor jonge veldleeuweriken en jonge patrijzen zijn deze diertjes van levensbelang. De vele veldleeuweriken die hun lied hoog boven onze velden zingen, laten zien dat het bij ons goed gaat met de natuur. Het is prachtig om een patrijzenpaartje met hun jongen te zien opvliegen bij een wandeling door ons land. Vele gele kwikstaarten hebben hun nesten op onze percelen.

Als wisselteelt hebben wij elk jaar weer een perceel 'wintervoedselakker' waar vele putters, kneuen, vinken en andere vogels foerageren. Een torenvalkpaartje en hun jongen houden op onze velden de muizenstand onder controle. Reden genoeg voor de Agrarische Natuurvereniging om John in 2018 te kiezen als Vogelvriendelijkste Agrariër.