Bodembiologie en niet-kerende grondbewerking

Bodembiologie en niet-kerende grondbewerking

Een zeer belangrijk onderdeel in onze teelt van biologische bollen is de bodembiologie. Ons nieuwe uitgangspunt is dat de bodem waar onze bio bloembollen in groeien gezond moet zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk om niet te verstoren wat de natuur opbouwt.

De verschillende lagen van de bodem hebben ieder hun eigen bodemleven dat bestaat uit o.a. wormen en micro-organismen. Als het land geploegd wordt, worden de bodemlagen omgekeerd. Het nuttige bodemleven van de bovenlaag wordt onderop gewerkt en de bodembiologie van de benedenlaag komt naar boven. Ze worden allebei vernietigd doordat de lagen omgedraaid worden.

Om de lagen intact te houden moet niet-kerende grondbewerking toegepast worden, iets wat in de akkerbouw al langer in opkomst is. Als er geploegd wordt, zal dit heel ondiep moeten gebeuren om het bodemleven niet te verstoren. Een goede bodemstructuur ontstaat niet door grondbewerking, maar door de processen van de levende biomassa in de grond.