Bodembiologie en niet-kerende grondbewerking

Een zeer belangrijk onderdeel in onze teelt van biologische bollen is de bodembiologie. Ons nieuwe uitgangspunt is dat de bodem waar onze bio bloembollen in groeien gezond moet zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk om niet te verstoren wat de natuur opbouwt.
In de Boerderij Views (726)

Gemengde groenbemester

Voor een gezond bodemleven is het belangrijk dat er planten groeien. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na de oogst van de biologische bollen, het land in te zaaien met een mengsel van groenbemesters, planten die de vruchtbaarheid van de bodem te goede komen.
In de Boerderij Views (618)

Huiberts Biologische Bloembollen

Het was ons in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden. Ziektes bleven steeds weer de kop opsteken. Het werd tijd voor een andere kijk op de bollenteelt.
In de Boerderij Views (816)

Onder-groenbemester-zode-planten

Na het rooien van onze biologische bollen wordt de niet-kerende-grondbewerking toegepast. Daarna wordt het groenbemester-mengsel gezaaid en de compost over het perceel verdeeld. Zodra de zaden beginnen te kiemen, wordt het biologische bladvoedingsmiddel gespoten om planten en bodem te versterken.
In de Boerderij Views (596)